Tidsspegeln: Valutaförändring!

I tidsspegeln har vi ju hittills mest använd ord och bild för att illustrera seriernas utveckling, men att det även går bra att använda ekonomiska mätetal visas av denna ruta i en Knasen-serie från 1969:
jag1

Jägarn tycker alltså att han lagt ned tillräckligt med pengar för att bli belönad med en kyss. Men kan det verkligen stämma att han spenderat blott 15 kr på mat och bio?!
Statistiska Centralbyrån ilar till vår hjälp med sin ”Konsumentpriser och indexberäkningar för 1969”. Där framgår att ett biobesök år 1969 i genomsnitt kostade 5,61 medan ett restaurangbesök gick på 11,23 (medelvärde). Enligt SCB bör alltså Jägarns sammanlagda utsvävningar ha gått på 16 kr och 84 öre! Med tanke på att vi rör oss med medelvärden och att Jägarns prutningsförmåga förmodligen är ansenlig så får vi nog anse det bevisat att 15 kr räckte till både bio och restaurangmiddag!
Hade han velat snåla så hade han kunnat byta ut middagen mot en varm korv – en sådan kostade blott 1,44!
Nå, fick då Jägarn sin (välförtjänta) kyss? Jodå! Fast inte på det sätt han trodde!
jag2